Soukromí

Právní základ:

Zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Věstník zákonů z roku 1997 č. 133, bod 883, ve znění pozdějších předpisů).

Přijetí zásad ochrany osobních údajů.

Nákupem v internetovém obchodě projektu ergonomia SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA se síní v Bielsko-Biała 43-300 PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA Street, č. 12, zapsán do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku pod vedením okresního soudu v Bielsko-Biała, VIII Obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000805451, NIP 5472214828, REGON 384446020, tel. +48 33 333 91 43, e-mailová adresa biuro@projektergonomia.pl,k dispozici na webových stránkách https://projektergonomia.pl/, dále jen "Obchod", Zákazníkpřijímá tato pravidla zásad ochrany osobních údajů. Pokud tyto zásady ochrany osobních údajů nepřijmete, neměli byste obchod používat.

Úloha a účel zásad ochrany osobních údajů.

Zákazníci obchodu používají zásady ochrany osobních údajů k získání informací o faktických a právních aspektech zpracování a zabezpečení osobních údajů v rámci používání Obchodu.

Správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci používání https://projektergonomia.pl/JE PROJEKT ERGONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 12, zapsán do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku, který vedl Okresní soud v Bielsko-Biała, VIII Obchodní oddělení národního soudního rejstříku pod krs číslem 0000805451, NIP 5472214828, REGON 384446020, tel. +48(033)4432100, e-mailová adresa biuro@projektergonomia.pl, dále jen "správce".

Zpracování osobních údajů:

Zákazníci obchodu poskytují vyplněním registračního formuláře následující osobní údaje:

jméno (jména) a příjmení (také dvoudílné příjmení),

adresa pro obsluhu,

e-mailová adresa,

telefonní číslo

daňové identifikační číslo (NIP).

Poskytnutí osobních údajů je však dobrovolné, odmítnutí zákazníka poskytnout osobní údaje nezbytné k používání Obchodu brání Zákazníkovi v registraci a nákupu ve Storu.

Poskytnutím osobních údajů zákazník souhlasí s jejich zpracováním v registračním formuláři za účelem nákupu ve Storu a plnění povinností Obchodu souvisejících s nákupy, jakož i propagačních kampaní Obchodu (zejména za účelem poskytování služby newsletteru).

Příjemci osobních údajů Zákazníka budou kurýři (kurýrní společnosti) nebo podnikatelé poskytující poštovní služby, kteří zákazníkovi dodávají produkty zakoupené ve Storu a subjekty, které vyplácely platby v rámci elektronického online platebního systému nebo plateb kreditní kartou.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a možnost jejich opravy. Tato možnost je realizována přihlášením k individuálnímu zákaznickému účtu na webových stránkách Obchodu a výběrem pole Moje osobní údaje, Moje adresy.

Koláčky.

Webové stránky obchodu používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory odesílané do počítače nebo jiného zařízení, se kterým zákazník používá Obchod (smartphone, tablet) a uložený v paměti tohoto zařízení.

Cookies používá Správce zejména pro následující účely:

identifikovat zákazníky, kteří jsou přihlášeni ke Storu, a ukázat, že jsou aktuálně přihlášeni,

zapamatování si údajů obsažených v registračních formulářích a objednávkových formulářích,

zapamatování produktů vybraných v Obchodě a umístěných v tzv. koších,

zapamatování si údajů použitých k přihlášení Zákazníka k individuálnímu účtu,

anonymní statistiky o četnosti a způsobu používání Obchodu.

V současné době většina dostupných webových prohlížečů automaticky – ve výchozím nastavení přijímá uvedené ukládání souborů cookie. V rámci webového prohlížeče používaného Zákazníkem je možné částečně omezit nebo zakázat možnost ukládání cookies, ale to může zákazníkovi ztížit nebo znemožnit používání Obchodu.

Závěrečná ustanovení.

Obchod může obsahovat pole, která zákazníka přenesou na jiné weby. Správce doporučuje, aby se zákazníci po přechodu na jiné webové stránky seznámili se zásadami ochrany osobních údajů uplatňované správci těchto webových stránek.

Správce uplatňuje technická opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů zákazníků a k zajištění ochrany těchto údajů před přístupem neoprávněných osob.

Přístup k individuálnímu zákaznickému účtu je možný pouze po zadání správného přihlašovacího jména a hesla.