Μυστικότητα

Νομική βάση:

Πράξη της 29ης Αυγούστου 1997 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφημερίδα των νόμων του 1997 αριθ. 133, σημείο 883, όπως τροποποιήθηκε).

Αποδοχή της πολιτικής απορρήτου.

Πραγματοποιώντας αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της projekt ergonomia SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA με έδρα το Μπιέλσκο-Μπιάλα 43-300 PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA Street, αρ. 12, καταχωρήθηκε στο μητρώο επιχειρηματιών του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων που τηρεί το Περιφερειακό Δικαστήριο bielsko-Biała, VIII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων με αριθμό KRS 0000805451, NIP 5472214828, REGON 384446020, τηλ. +48 33 333 91 43, ηλεκτρονική διεύθυνση biuro@projektergonomia.pl,διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του https://projektergonomia.pl/, εφεξής «Κατάστημα», οΠελάτης αποδέχεται αυτούς τους κανόνες πολιτικής απορρήτου. Εάν δεν αποδέχεστε αυτήν την πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Store.

Ο ρόλος και ο σκοπός της πολιτικής απορρήτου.

Η πολιτική απορρήτου χρησιμοποιείται από τους Πελάτες του Καταστήματος για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις πραγματικές και νομικές πτυχές της επεξεργασίας και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων ως μέρος της χρήσης του Καταστήματος.

διαχειριστής προσωπικών δεδομένων.

Διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της χρήσης https://projektergonomia.pl/είναι η PROJEKT ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΠΟΛΚΑ Ζ ΟΔΡΑΝΙΚΟΝΑ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄA SPÓŁKA ΚΟΜΑΝΤΥΤΟΒΑ. Ο καθηγητής DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, αρ. 12, συμπεριέλαβε στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων που τηρεί το Περιφερειακό Δικαστήριο bielsko-Biała, VIII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων με αριθμό Krs 0000805451, NIP 5472214828, REGON 384446020, τηλ. +48(033)4432100, ηλεκτρονική διεύθυνση biuro@projektergonomia.pl,εφεξής καλούμενη «Διαχειριστής».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Οι πελάτες του καταστήματος παρέχουν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής:

ονοματεπώνυμο (επίσης επώνυμο δύο μερών),

διεύθυνση υπηρεσίας,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

τηλέφωνο

αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP).

Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, ωστόσο, η άρνηση του Πελάτη να παράσχει προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση του Καταστήματος εμποδίζει τον Πελάτη να εγγραφεί και να κάνει αγορές στο Κατάστημα.

Με την παροχή προσωπικών δεδομένων, ο Πελάτης συμφωνεί με την επεξεργασία τους στη φόρμα εγγραφής προκειμένου να πραγματοποιεί αγορές στο Κατάστημα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του Καταστήματος σχετικά με τις αγορές που πραγματοποιούνται, καθώς και προωθητικές καμπάνιες του Καταστήματος (ιδίως για την παροχή της υπηρεσίας newsletter).

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη θα είναι ταχυμεταφορείς (εταιρείες ταχυμεταφορών) ή επιχειρηματίες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, παραδίδοντας προϊόντα που αγοράζονται στο Κατάστημα στον Πελάτη και οντότητες που πραγματοποιούν πληρωμές στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών ή των πληρωμών με πιστωτική κάρτα.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και τη δυνατότητα διόρθωσής τους. Αυτή η δυνατότητα υλοποιείται με τη σύνδεση στον ατομικό λογαριασμό πελάτη στην ιστοσελίδα του Καταστήματος και την επιλογή του πεδίου Τα προσωπικά μου στοιχεία, Οι διευθύνσεις μου.

Τα μπισκότα.

Ο ιστότοπος του καταστήματος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή με την οποία ο Πελάτης χρησιμοποιεί το Store (smartphone, tablet) και αποθηκεύονται στη μνήμη αυτής της συσκευής.

Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή, ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

προσδιορίστε τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Store και δείξτε ότι είναι συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή,

την απομνημόνευση των δεδομένων που περιέχονται στα έντυπα εγγραφής και στα έντυπα παραγγελίας,

απομνημόνευση προϊόντων που επιλέγονται στο Κατάστημα και τοποθετούνται στα λεγόμενα καλάθια,

απομνημόνευση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του Πελάτη σε έναν μεμονωμένο λογαριασμό,

τήρηση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του Καταστήματος.

Επί του παρόντος, τα περισσότερα από τα διαθέσιμα προγράμματα περιήγησης ιστού αυτόματα - από προεπιλογή αποδέχονται την υποδεικνυόμενη αποθήκευση των Cookies. Ως μέρος του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται από τον Πελάτη, είναι δυνατό να περιοριστεί εν μέρει ή να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης Cookies, αλλά αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση του Store από τον Πελάτη.

Τελικές διατάξεις.

Το Store μπορεί να περιέχει πεδία που μεταφέρουν τον Πελάτη σε άλλους ιστότοπους. Ο Διαχειριστής συνιστά ότι μετά τη μετάβαση σε άλλους ιστότοπους, οι Πελάτες θα πρέπει να εξοικειωθούν με την πολιτική απορρήτου που εφαρμόζουν οι διαχειριστές αυτών των ιστότοπων.

Ο Διαχειριστής εφαρμόζει τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών και τη διασφάλιση της προστασίας αυτών των δεδομένων από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Η πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό πελάτη είναι δυνατή μόνο μετά την παροχή της σωστής σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης.