Privacy

Rechtsgrondslag:

Wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Wetsblad 1997 nr. 133, punt 883, zoals gewijzigd).

Aanvaarding van het privacybeleid.

Bij het doen van aankopen in de online shop van het bedrijf PROJEKT ERGONOMIA SPÓŁKA MET BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel in Bielsko-Biala 43-300 ul. PROF. DR. MIECZYSŁAW MICHAŁOWICZ, nr. 12, ingeschreven in het ondernemersregister van het National Court Register bijgehouden door de districtsrechtbank in Bielsko-Biala, Krs Business Division VIII onder krs-nummer 0000805451, BTW-nummer 5472214828, REGON 384446020, tel. +48 33 333 91 43,e-mailadres https://projektergonomia.pl/ biuro@projektergonomia.pl. Als u dit privacybeleid niet accepteert, gebruik dan de Store niet.

De rol en het doel van het privacybeleid.

Het privacybeleid is bedoeld om de klanten van de Winkel informatie te verstrekken over de feitelijke en juridische aspecten van de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens als onderdeel van het gebruik van de Winkel.

Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met het gebruik https://projektergonomia.pl/,is het bedrijf PROJEKT ERGONOMICS COMPANY WITH LIMITED LIABILITY LIMITED PARTNERSHIP. gevestigd te Bielsko-Biala 43-300 ul. PROF. DR. MIECZYSŁAW MICHAŁOWICZ, nr. 12, ingeschreven in het ondernemersregister van het Nationale Rechtsregister bijgehouden door de arrondissementsrechtbank te Bielsko-Biala, Handelsafdeling VIII van de KRS onder nummer KRS 0000805451, BTW-biuro@projektergonomia.pl nummer5472214828, REGON 384446020, tel. +48(033)033

Verwerking van persoonsgegevens:

Klanten van de winkel verstrekken de volgende persoonsgegevens door het registratieformulier in te vullen:

voornaam (voornamen) en achternaam (inclusief achternaam van twee leden),

adres voor betekening of dienst,

e - e-mailadres,

Telefoonnummer

btw-identificatienummer (btw-nummer).

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar de weigering van de klant om persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het gebruik van de Winkel verhindert de Klant om zich te registreren en aankopen te doen in de Winkel.

Door persoonsgegevens te verstrekken, gaat de Klant in het registratieformulier akkoord met de verwerking ervan om aankopen in de Winkel te doen en te voldoen aan de verplichtingen van de Winkel met betrekking tot de gedane aankopen, evenals promotionele acties van de Winkel (met name met het oog op het aanbieden van de nieuwsbriefservice).

De ontvangers van de persoonsgegevens van de Klant zijn koeriers (koeriersbedrijven) of ondernemers die postdiensten verlenen, de Klant voorzien van producten die in de Winkel zijn gekocht en entiteiten die betalingen doen in het kader van het elektronische online betalingssysteem of creditcardbetalingen.

De klant heeft recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens en de mogelijkheid om deze te corrigeren. Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd door in te loggen op een individueel klantaccount op de website van de Winkel en het veld Mijn persoonlijke gegevens, Mijn adressen te selecteren.

Cookies.

De website van de winkel maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar een computer of ander apparaat worden verzonden waarmee de Klant de Store (smartphone, tablet) gebruikt en in het geheugen van dat apparaat wordt opgeslagen.

Cookies worden door de Beheerder met name gebruikt voor de volgende doeleinden:

Klanten identificeren die zijn aangemeld bij de Store en laten zien dat ze momenteel zijn ingelogd

het onthouden van gegevens op registratieformulieren en bestelformulieren;

het onthouden van producten die in de winkel zijn geselecteerd en in zogenaamde manden zijn geplaatst,

het onthouden van de gegevens die worden gebruikt om de Klant in te loggen op een individueel account,

anonieme statistieken over het gebruik van de Store.

Momenteel accepteren de meeste beschikbare webbrowsers automatisch - standaard de aangegeven opslag van cookies. Als onderdeel van de webbrowser die door de Klant wordt gebruikt, is het mogelijk om de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk te beperken of uit te schakelen, wat het gebruik van de Winkel door de Klant kan belemmeren of verhinderen.

Slotbepalingen.

De Winkel kan velden bevatten die de Klant naar andere websites brengen. De beheerder raadt aan dat wanneer u naar andere websites gaat, klanten vertrouwd moeten raken met het privacybeleid dat door de beheerders van deze websites wordt toegepast.

De Beheerder hanteert technische maatregelen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens van Klanten te waarborgen en de bescherming van deze gegevens tegen ongeoorloofde toegang te waarborgen.

Toegang tot een individueel Klantaccount is alleen mogelijk na het verstrekken van de juiste login en wachtwoord.