Súkromie

Právny základ:

Zákon z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (zbierka zákonov z roku 1997, bod 883, v znení neskorších predpisov).

Prijatie zásad ochrany osobných údajov.

Nákupom v internetovom obchode projektu ergonomia SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Bielsko-Biała 43-300 PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA Street, č. 12, zapísaný do registra podnikateľov registra vnútroštátnych súdov vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, VIII Obchodné oddelenie národného súdneho registra pod číslom KRS 0000805451, NIP 5472214828, REGON 384446020, tel. +48 33 333 91 43, e-mailová adresa biuro@projektergonomia.pl,ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://projektergonomia.pl/, ďalej len "Obchod",zákazník súhlasí s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Ak tieto zásady ochrany osobných údajov neakceptujete, nemali by ste obchod používať.

Úloha a účel zásad ochrany osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov používajú zákazníci obchodu na získanie informácií o faktických a právnych aspektoch spracovania a zabezpečenia osobných údajov v rámci používania obchodu.

Správca osobných údajov.

Správcom osobných údajov spracúvaných v rámci využívania https://projektergonomia.pl/je PROJEKT ERGONOMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, č. 12, zapísaný do registra podnikateľov registra vnútroštátnych súdov vedeného Okresným súdom v Bielsko-Biała, VIII Obchodné oddelenie registra vnútroštátneho súdu pod číslom KRS 0000805451, NIP 5472214828, REGON 384446020, tel. +48(033)4432100, e-mailová adresa biuro@projektergonomia.pl,ďalej len "správca".

Spracovanie osobných údajov:

Zákazníci obchodu poskytujú nasledujúce osobné údaje vyplnením registračného formulára:

meno(-y) a priezvisko (tiež dvojdielne priezvisko),

adresa pre službu,

e-mailová adresa,

telefónne číslo

daňové identifikačné číslo (NIP).

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie zákazníka poskytnúť osobné údaje potrebné na používanie obchodu bráni zákazníkovi zaregistrovať sa a nakupovať v obchode.

Poskytnutím osobných údajov zákazník súhlasí s ich spracovaním v registračnom formulári za účelom nákupu v obchode a plnenia povinností obchodu súvisiacich s uskutočnenými nákupmi, ako aj propagačných kampaní obchodu (najmä na poskytovanie služby newsletter).

Príjemcami osobných údajov Zákazníka budú kuriéri (kuriérske spoločnosti) alebo podnikatelia poskytujúci poštové služby, dodávať produkty zakúpené v Obchode Zákazníkovi a subjektom, ktoré uskutočňujú platby v rámci elektronického online platobného systému alebo platieb kreditnou kartou.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a možnosť ich opravy. Táto možnosť sa implementuje prihlásením sa do individuálneho zákazníckeho účtu na webovej stránke obchodu a výberom poľa Moje osobné údaje, Moje adresy.

Cookies.

Webová stránka obchodu používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory odoslané do počítača alebo iného zariadenia, s ktorým zákazník používa Obchod (smartphone, tablet) a uložené v pamäti tohto zariadenia.

Súbory cookie používa správca najmä na nasledujúce účely:

identifikovať zákazníkov, ktorí sú prihlásení do Obchodu, a preukázať, že sú momentálne prihlásení,

zapamätanie údajov obsiahnutých v registračných formulároch a objednávkových formulároch,

zapamätanie si výrobkov vybraných v obchode a umiestnených v takzvaných košíkoch,

zapamätanie si údajov použitých na prihlásenie zákazníka na individuálny účet,

vedenie anonymných štatistík o frekvencii a spôsobe používania obchodu.

V súčasnosti väčšina dostupných webových prehliadačov automaticky – predvolene akceptuje uvedené ukladanie súborov cookie. Ako súčasť webového prehliadača používaného zákazníkom je možné čiastočne obmedziť alebo zakázať možnosť ukladania súborov cookie, čo však môže zákazníkovi sťažiť alebo znemožniť používanie obchodu.

konečné ustanovenia.

Obchod môže obsahovať polia, ktoré prenášajú zákazníka na iné webové stránky. Správca odporúča, aby sa po prechode na iné webové stránky zákazníci oboznámili s zásadami ochrany osobných údajov uplatňovanými správcami týchto webových stránok.

Správca uplatňuje technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov zákazníkov a zabezpečenie ochrany týchto údajov pred prístupom neoprávnených osôb.

Prístup k individuálnemu zákazníckemu účtu je možný len po poskytnutí správneho prihlásenia a hesla.