Ergonomia miejsca pracy to nauka zajmująca się projektowaniem miejsca pracy przy uwzględnieniu możliwości i ograniczeń pracownika. Tyle suchej teorii. Po więcej odsyłamy do źródeł zewnętrznych, od Wikipedii poczynając.

Źle zorganizowane miejsce pracy prowadzi do zmęczenia, uszczerbków na zdrowiu pracownika czy frustracji oraz depresji. Nie pomaga ono również w produktywności pracownika. Częściej przyczynia się bolesnych i kosztownych obrażeń, niższej produktywności i niskiej jakości wytwarzanego przez pracownika produktu.

Proces poprawy ergonomii miejsca pracy usuwa czynniki ryzyka, które prowadzą do urazów mięśniowo-szkieletowych i pozwala na poprawę wydajności i produktywności człowieka. Wdrażanie ergonomii w miejscu pracy można podzielić na dwa podstawowe procesy. Pierwszy z nich to ergonomia korekcyjna. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzi do korekty istniejącego już miejsca pracy. Proces ten dobrze zaprojektowany można wprowadzać od razu w całości lub etapami w celu rozłożenia w czasie kosztów. Ważne jednak aby doprowadzić go do końca. Drugi to ergonomia koncepcyjna. Ten proces wykorzystujemy do tworzenia nowego stanowiska pracy.

Pamiętaj, że wprowadzając ulepszenia w procesie pracy, usuwasz bariery dla maksymalnej bezpiecznej wydajności pracy. Zapewniasz swoim pracownikom pracę, która mieści się w granicach możliwości i ograniczeń ich ciała. I jak dowiesz się z dalszych części artykułów, przyczyni się do zwiększenia zyskowności Twojej firmy.

Ergonomiczne czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z aktywnością zawodową i ergonomią mogą utrudniać utrzymanie równowagi między zmęczeniem układu mięśniowo-szkieletowego a regeneracją, a także zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia MSD (zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego) u niektórych osób.

Jakie czynniki ryzyka, związane z miejscem pracy, należy wziąć pod uwagę:

1. Duży wysiłek

Wiele prac wymaga dużych obciążeń siłowych na organizm człowieka. Wówczas wysiłek mięśni wzrasta, zwiększając związane z tym zmęczenie. Może ono prowadzić do zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Jeżeli Twoi pracownicy skarżą się na sztywność wywoływana przez krótkie okresy odpoczynku, bóle występujące po przyjęciu pozycji siedzącej, bóle kolan, nadgarstków, bóle poranne połączone ze sztywnością w obrębie stawów to wiedz, że mogą to być pierwsze objawy MSD.

2. Powtarzalność zadań

Wiele zadań i cykli pracy ma charakter powtarzalny. Częste powtarzanie zadań w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, takimi jak duża siła i / lub niewygodna postawa, może przyczynić się do powstania MSD.

3. Utrzymujące się niepoprawne postawy ciała

Niepoprawne postawy wywierają nadmierną siłę na stawy i przeciążają mięśnie. Ryzyko MSD wzrasta, gdy stawy i mięśnie pozostają przez dłuższy czas bez odpowiedniego czasu na regenerację. Regenerację przy pracy siedzącej wywołuje ruch.

Ergonomii w miejscu pracy - korzyści

Skuteczny proces ergonomii może przynieść Twojej organizacji wiele różnych korzyści.

1. Ergonomia tworzy lepszą kulturę bezpieczeństwa w pracy.

Ergonomia pokazuje zaangażowanie Twojej firmy w bezpieczeństwo i zdrowie jako podstawową wartość. Zdrowi pracownicy są najcenniejszym zasobem. Tworzenie i wspieranie kultury bezpieczeństwa i zdrowia w Twojej firmie doprowadzi do lepszych wyników w Twojej organizacji.

2. Ergonomia, a poprawa zaangażowania pracowników.

Pracownicy doceniają, kiedy firma dokłada wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo i zdrowie. Pracownik który nie odczuwa dyskomfortu związanego ze zmęczeniem podczas pracy staje się bardziej przywiązany i zaangażowany. Wpłynie to na zmniejszenie rotacji, absencji, poprawi morale.

3. Ergonomia obniża koszty.

Systematyczna redukcja ergonomicznych czynników ryzyka pozwala zapobiegać kosztownym skutkom MSD związanym z absencją pracowników.

4. Ergonomia poprawia jakość.

Słaba ergonomia prowadzi do sfrustrowanych i zmęczonych pracowników, którzy nie wykonują najlepszej swojej pracy. Kiedy praca jest dla pracownika zbyt obciążająca fizycznie, a pamiętajmy, że również praca umysłowa obciąża fizycznie, może on nie wykonywać swojej pracy tak, jak został przeszkolony.

5. Ergonomia poprawia produktywność.

Najlepsze ergonomiczne rozwiązania często poprawiają produktywność. Projektując pracę tak, aby zapewnić dobrą postawę, mniejszy wysiłek oraz lepsze dopasowanie, stacja robocza staje się bardziej wydajna.

Tyle wprowadzeniem do zagadnień ergonomii. W kolejnych częściach zajmiemy się omówieniem procesów ergonomii oraz zasad jakimi powinniśmy się kierować podczas projektowania miejsca pracy. Omówimy zagadnienie poprawnej pozycji siedzącej i stojącej oraz jak dobrać do nich odpowiednie przedmioty.